Training Interventie

Interventie in Nederland is in opkomst.

Steeds meer families kiezen voor het welzijn van hun naaste door interventie aan te vragen als hulpmiddel om een opname te bewerkstelligen.

Interventie is als beproefde methode om clienten in behandeling te krijgen inmiddels wereldwijd erkend. Daar waar vroeger een intrinsieke motivatie als noodzaak werd gezien, weten we inmiddels beter. Interventie werkt effectief en is vergelijkbaarbaar succesvol met opnames die vanuit de client zelf aangegaan zijn.

Het werken als interventionist vergt veel tact, daadkracht en besluitvaardigheid.

Als interventionist tref je alle voorbereidingen met de familie. Dit begint met een informatief gesprek over je werkzaamheden, de procedure en een duidelijke uiteenzetting van jouw taak als interventionist.

Vervolgens bereid je de interventie voor en voer je deze uit volgens internationale normering.

Als interventionist hou je de regie en ben je verantwoordelijk voor het volledige proces van interventie.


Doel van de interventie training

Het doel van de training is het theoretische kader te kennen van verschillende vormen.

Als interventionist dien je uiteindelijk zelfstandig een interventie uit te kunnen voeren. De training stelt je in staat het vak als interventionist in theorie te leren volgens de Johnson en Arise methodes.


Voor wie

Interventie training is er voor wie oprecht het verlangen heeft een ander te helpen. Een sociale instelling en daadkracht staan centraal. Wie als interventionist wil gaan werken dient de soms uiteenliggende eigenschappen als besluitvaardigheid en empathie vanzelfsprekend te vinden. Ervaring met verslaving is vaak een voordeel in het werken als interventionist, of je nu familie bent of zelf een herstellende verslaafde. Jij weet immers hoe het is om herstel te beleven en jij hebt ook die eerste stap, dat veelal angstige besluit moeten maken. Graag ontvangen we ook regulier opgeleide professionals. Heb je nog geen ervaring met verslaving of in de verslavingszorg ? Ga dan met ons in gesprek om te kijken of dit iets voor jou is. Een vooropleiding Herstelcoaching of VKI- EACI (Elsden training) is in een dergelijk geval aan te raden.


De training

De training heeft vier actieve lesdagen. Tijdens deze dagen oefen je met elkaar en met de trainers. We leren in vier dagen een logische opbouw, praktische voorbereiding en gedegen uitvoering van een professionele interventie.


Lesmodules van deze training

 • Doelen van interventie

 • Herkomst van Interventie

 • Basis verslavingskunde en farmacologie

 • Interventie technieken

 • Voorbereidingen met familie

 • Familie geschiedenis als motivatie

 • De dag van interventie een draaiboek

 • Klinische voorbereidingen

 • Administratieve tips


Trainers

Deze training wordt gegeven door Peter ter Horst en Meino de Vries.

Peter was betrokken bij de eerste afleveringen van de RTL serie Verslaafd! en is al enige jaren werkzaam als gecertificeerd interventionist en herstel coach. Peter heeft met zijn organisatie peterterhorst.com een vertrouwde en solide naam gebouwd binnen de Nederlandse GGZ.

Meino is oprichter en bestuurder bij Elsden training. Naast het ontwikkelen van scholingsmodules, onderzoek en lesgeven ligt zijn hart ook nog steeds bij het behandelen van clienten en hun familie.


Kosten

De kosten voor deze training zijn € 1.470,00. Het lesgeld is vrijgesteld van BTW door registratie van facilitator Elsden training als opleider Kort Beroeps Onderwijs.


In het lesgeld is inbegrepen

 • Lesmaterialen, lesmap

 • Begeleiding

 • Lunches, koffie, water

 • Vier intensieve lesdagen

 • Consult/supervisie om hulp te krijgen in je werk