Herstelcoaching is niet nieuw, Interventie evenmin. Toch duurde het nog een kleine twintig jaar voordat deze functies in Nederland bekend werden.

Nederland kent een aanvankelijk terughoudend beleid met betrekking tot abstinentie en werken aan intrinsieke motivatie voor een middelenvrij leven.

Interventie levert een waardevolle bijdrage aan het proces van herstel. In de fase dat je verslaafde enkele de hulp wil die hij if zij als prettig ervaart is het tijd voor confrontatie. In veel gevallen een laatste redmiddel, in alle gevallen even effectief als een behandeling uit eigen beweegredenen.


Coaching lijkt een noodzaak. In de periode van kwetsbaarheid is er weinig hulp. In de periode van de grootste kwetsbaarheid is er de minste hulp. Hoe kan dat? Maak een verschil als coach.


'Oké, je gebruikt niet meer en je bent volop in herstel. Dat is al heel goed. Toch zijn er dan maatschappelijke problemen waar je tegenaan kunt lopen. Hierdoor ontstaat het gevaar op een terugval. Samen kunnen we dat voorkomen. Dankzij Herstel Coaching breng je je problemen in kaart en onderneem je de juiste acties'. ( Peter ter Horst over Herstelcoaching vanuit een clientgerichte benadering.


Voorbeelden van problemen:

 • schulden
 • dealers
 • verkeerde vrienden
 • herinneringen die boven komen in de omgeving waar je actief verslaafd was
 • familie en relaties
 • sociale media

Voorbeelden van acties:

 • schulden in kaart brengen en betalingsregelingen treffen of in extreme situaties professionele hulp inschakelen
 • melden bij werkgever, UWV of gemeente voor een eventuele uitkering
 • direct een nieuw telefoonnummer regelen om contact met dealers en verkeerde vrienden te voorkomen
 • je sociale media kanalen aanpassen of verwijderen om triggers in vroeg herstel te voorkomen
 • eventueel inschakelen van professionele psychische ondersteuning om bijvoorbeeld trauma’s te verwerken
 • het inschakelen van een dokter of een tandarts bij lichamelijke klachten

Door dit soort dingen samen aan te gaan, krijg je je zelfvertrouwen en eigenwaarde terug. Je komt steviger in je schoenen te staan en je zal zelf ook voelen dat je je verslaving de baas bent. Naast al het bovenstaande kijken wij naar je voedingspatroon en evt naar mogelijkheden om te kunnen sporten/bewegen. Je nieuwe leven zal beter zijn dan ooit.

Recovery wellness plan

We werken altijd met een plan van aanpak: het Recovery Wellness Plan. Hierin komen de volgende punten aan bod, die als extra steun in je rug dienen:

 • bezoeken van meetings
 • duurzaamheid van het herstel
 • communicatie skills
 • lichamelijke gezondheid
 • emotionele gezondheid
 • spirituele gezondheid
 • leefomstandigheden
 • werk en scholing
 • persoonlijk leiderschap
 • talenten/kwaliteiten/vaardigheden

Op verschillende leefgebieden brengen we je in actie. Je werkt je plan zelf uit, om je eigen herstel te bevorderen'.Voor het uitvoeren van het vak als coach of interventionist is gedegen kennis en kunde een vereiste. Ervaringsdeskundigheid alleen is niet voldoende om een breed fundament in de professionele hulpverlening te bieden.


Vanuit zijn achtergrond als interventionist en herstelcoach leefde bij Peter ter Horst de wens om in Nederland een training te organiseren. Zelf werd hij in de Verenigde Staten opgeleid tot Interventionist. In Europa volgde hij zijn training tot gercertificeerd Herstelcoach.

Zijn jarenlange ervaring draagt bij aan de praktische uitvoerbaarheid van beide trainingen in het werkveld.

Het ontbrak hem echter aan didactische vaardigheden en kennis omtrent leerlijnen en lesgeven. Hierin vond hij in Elsden training een faciliterend partner voor deze trainingen. De combinatie van de ervaring van Peter als Coach en Interventionist en de gedegen kennis van onderzoek naar onderliggende dynamiek en lesgeven van de medewerkers van Elsden training mondden uit in twee prachtige beroepstrainingen.


Peter over Interventie

' We maken voor interventies gebruik van verschillende theoretische modellen. Per situatie bekijken we wat het beste is om te doen. Voor iedereen. Wij gebruiken (een mix van) onderstaande modellen.

Arise® model intervention

In dit model worden familieleden en overige direct betrokkenen onderdeel van een gezamenlijke aanpak. De interventie is een geleidelijk proces van respectvolle, zachte familievergaderingen, die uw dierbare naar een passende behandeling en herstel leidt. Uw dierbare wordt uitgenodigd om vanaf het begin deel te nemen aan het proces zonder verrassingen. Dit allemaal vanuit liefde en respect. Deze interventiemethode betreft een langer traject en zal verspreid zijn over een aantal weken of maanden.

Johnson model intervention

Ook wel ‘Confrontational Intervention” genoemd. Hier staat centraal dat een verslaafd persoon niet alles kwijt hoeft te zijn of een dieptepunt moet bereiken om hulp te vragen. Door de verslaafde persoon te confronteren met de dierbaren én duidelijk te maken wat er gebeurt als ze de hulp niet aanvaarden, overtuigen we samen met jou/jullie de verslaafde persoon om de hulp aan te nemen.

Craft intervention

CRAFT staat voor Community Reinforcement Approach and Family Training. Dit houdt in dat juist de familie aan zet is. De naasten moeten de verslaafde persoon motiveren in behandeling te gaan.

Wat kan jij als naaste van een verslaafd persoon doen?

Overweeg jij een interventietraject te starten voor een verslaafd persoon in je directe omgeving? Dat is bewonderenswaardig en te prijzen. Maar liefst 85% van de verslaafde personen accepteert direct hulp. In sommige gevallen duurt het na de interventie nog een paar dagen of weken. In ieder geval heb je als familie direct baat bij een interventietraject, omdat je beter leert om te gaan met de verslaving van de dierbare'.